Hjem

Bjorbekk

Misjonskirke, Betel

Naudebroveien 2, 4824 Bjorbekk

 

 

Torsdag 23.08. kl.18.00 Lederfest.

Alle frivillige medarbeidere som har en oppgave i menigheten er velkommen til lederfesten.

Vi serverer kinamat, is og kaffe.

Thomas holder en inspirasjonstale for det nye

arbeidsåret.

Påmelding innen onsdag 22. på facebook eller SMS til

John David 99629217

 

Fredag 24.08. kl.20.00 Impact. Ungdomssamling.

 

Søndag 26.08. kl.11.00 Gudstjeneste og søndagsskole.

Thomas Toft taler. Iselin med team leder lovsangen.

Misjonskollekt. Økonomiinformasjon med fokus på fast givertjeneste.

Kirkekaffe.

 

 

 

 

 

 

Faste møter/samlinger:

 

 

Mandag:

Annen hver mandag kl.19.30 er det bibelgruppe for kvinner.

Sykkelgruppa(trim) møtes utenfor Betel kl. 18. (evetuelt 17.30) Om vinteren lar vi

syklene hvile, og går tur nesten uansett vær. Alle er hjertelig velkommen til å være med!

Tirsdag:

Annenhver tirsdag kl.17.00 – 18.30 er det Barnas Supertirsdag.

Etter andakten er det Hobbygrupper og Kjøkkengruppe.

Supertirsdag er et tilbud til alle barn.

Annen hver tirsdag i partallsuker kl.19.00 – 21.00 er det øvelse for Menighetskoret.

Vi er et 3- stemt kor med om lag 30 sangere.

Annen hver mandag kl.19.00 er det bibelgruppe for menn.

Sykkelgruppa(Proff) møtes utenfor Betel til avtalt tid.

Onsdag

En onsdag hver måned er det Formiddagstreff kl.11.00

Sang, andakt, underholdning og bevertning.

En onsdag i måneden er det møte på Bjorbekktunet kl.19.15 og en onsdag i måneden er det bønnenøte på Betel kl.19.00.

Torsdag:

Torsdager kl.19.30 er det bønnemøte hjemme hos Unni og Audun Madsen, bortsett fra den uken som det er bønnemøte på Betel kl.19.00

Fredag:

Annenhver fredag er det Fredagsklubb kl.17.00 for gutter og jenter fra 4. - 7. klasse.

Andaktssamling. Kiosk, Spill og Lek.

Impact! (fra 8.klasse).

Ungdomsmøte, klubb, kiosk, spill, luftpistol, konkuranser m.m. 20.00 til 23.00

Søndag:

Søndag kl.11.00 har vi vår hovedsamling m/søndagsskole.

 

Sjekk menighetsprogrammet for riktig møtetid