Hjem

Bjorbekk

Misjonskirke, Betel

Naudebroveien 2, 4824 Bjorbekk

 

 

 

 

Søndag 22.10. kl.11.00

Gudstjeneste og søndagsskole.

John David Wikstøl taler.

Tema: Gud er stor.

Lovsang v/ Relieff. Nattverd.

Kirkekaffe.

 

Tirsdag 24. kl.17.00

Øvelse for Barnegospelkoret

 

Fredag 27.10. kl.20.00

Impact Ungdomssamling

 

Søndag 29.10. kl.11.00

Gudstjeneste og søndagsskole.

John David Wikstøl taler

Tema: Gud er hellig

Lovsang v/ Releieff

Kollekt til fellesarbeidet i Misjonskirken Norge

Kirkekaffe

 

Vi tar nå imot gevinster til vårt

Julemarked lørdag 11. november.

 

 

 

 

Faste møter/samlinger:

 

 

Mandag:

Annen hver mandag kl.19.30 er det bibelgruppe for kvinner.

Samson Gym, åpen trening mellom kl. 20 - 21. Se mer informasjon under grupper

Sykkelgruppa(trim) møtes utenfor Betel kl. 18. (evetuelt 17.30) Om vinteren lar vi

syklene hvile, og går tur nesten uansett vær.

Tirsdag:

Annenhver tirsdag kl.17.00 – 18.30 er det Barnas Supertirsdag.

Etter andakten er det Hobbygrupper og Kjøkkengruppe.

Supertirsdag er et tilbud til alle barn.

Annen hver tirsdag i partallsuker kl.19.00 – 21.00 er det øvelse for Menighetskoret.

Vi er et 3- stemt kor med om lag 30 sangere.

Annen hver mandag kl.19.00 er det bibelgruppe for menn.

Sykkelgruppa(Proff) møtes utenfor Betel til avtalt tid.

Onsdag

En onsdag hver måned er det Formiddagstreff kl.11.00

Sang, andakt, underholdning og bevertning.

En onsdag i måneden er det møte på Bjorbekktunet kl.19.15 og en onsdag i måneden er det bønnenøte på Betel kl.19.00.

Torsdag:

Torsdager kl.19.30 er det bønnemøte hjemme hos Unni og Audun Madsen, bortsett fra den uken som det er bønnemøte på Betel kl.19.00

Fredag:

Annenhver fredag er det Fredagsklubb kl.17.00 for gutter og jenter fra 4. - 7. klasse.

Andaktssamling. Kiosk, Spill og Lek.

Impact! (fra 8.klasse).

Ungdomsmøte, klubb, kiosk, spill, luftpistol, konkuranser m.m. 20.00 til 23.00

Søndag:

Søndag kl.11.00 har vi vår hovedsamling m/søndagsskole.

 

Sjekk menighetsprogrammet for riktig møtetid