Hjem

Bjorbekk

Misjonskirke, Betel

Naudebroveien 2, 4824 Bjorbekk

 

 

 

 

 

Søndag 14. januar kl.11.00 har vi felles

gudstjeneste og søndagsskole i

Arendal Misjonskirke kl.11.00.

Håkon Fagervik taler.

 

Torsdag 18. kl.19.30 Bønnemøte hjemme

hos Unni og Audun Madsen

 

Søndag 21. kl.11.00 Gudstjeneste og

søndagsskole. Thomas Toft taler.

Sang: Relieff. Kirkekaffe.

 

Søndag 28. kl.11.00 Felles gudstjeneste

I Bjorbekk kirke.

 

Søndag 28. kl.18.00 Felles Bibeldagsmøte

på Betel. Hans Johan Sagrusten taler.

Sang: Menighetskoret.

Kollekt til Bibelselskapet.

Bevertning.

 

Gaver til menigheten kan gis på

Vipps 93910

Misjon: Vipps 93913

Ungdomsarbeidet: Vipps 93916

 

 

 

 

 

 

Faste møter/samlinger:

 

 

Mandag:

Annen hver mandag kl.19.30 er det bibelgruppe for kvinner.

Samson Gym, åpen trening mellom kl. 20 - 21. Se mer informasjon under grupper

Sykkelgruppa(trim) møtes utenfor Betel kl. 18. (evetuelt 17.30) Om vinteren lar vi

syklene hvile, og går tur nesten uansett vær.

Tirsdag:

Annenhver tirsdag kl.17.00 – 18.30 er det Barnas Supertirsdag.

Etter andakten er det Hobbygrupper og Kjøkkengruppe.

Supertirsdag er et tilbud til alle barn.

Annen hver tirsdag i partallsuker kl.19.00 – 21.00 er det øvelse for Menighetskoret.

Vi er et 3- stemt kor med om lag 30 sangere.

Annen hver mandag kl.19.00 er det bibelgruppe for menn.

Sykkelgruppa(Proff) møtes utenfor Betel til avtalt tid.

Onsdag

En onsdag hver måned er det Formiddagstreff kl.11.00

Sang, andakt, underholdning og bevertning.

En onsdag i måneden er det møte på Bjorbekktunet kl.19.15 og en onsdag i måneden er det bønnenøte på Betel kl.19.00.

Torsdag:

Torsdager kl.19.30 er det bønnemøte hjemme hos Unni og Audun Madsen, bortsett fra den uken som det er bønnemøte på Betel kl.19.00

Fredag:

Annenhver fredag er det Fredagsklubb kl.17.00 for gutter og jenter fra 4. - 7. klasse.

Andaktssamling. Kiosk, Spill og Lek.

Impact! (fra 8.klasse).

Ungdomsmøte, klubb, kiosk, spill, luftpistol, konkuranser m.m. 20.00 til 23.00

Søndag:

Søndag kl.11.00 har vi vår hovedsamling m/søndagsskole.

 

Sjekk menighetsprogrammet for riktig møtetid